Sponsorzy główni                       Sponsoring Hodowców i Miłośników                       Strona główna


 

02.06.2019 - 32 Klubowa Wystawa Rottweilerów
 


Statystyki :

  PSY - 30 KLASA SUKI - 45  
         
  4 młodszych szczeniąt 0  
  1 szczeniąt 0  
  7 młodzieży 19  
  5 pośrednia 5  
  4 otwarta 9  
  3 użytkowa 4  
  5 championów 6  
  1 weteranów 2  

 Spis Wystawców :

Adamek Elżbieta
Babczonek Tomasz
Brychcy Janusz
Budnik Marta
Burak Mariusz
Chojnacki Zbigniew
Czekalska Magdalena
Danowska Agnieszka
Dębiński Jarosław
Ekiert Jolanta
Federak Kazimierz
Gajewska Agata
Gesinowska Agnieszka, Grygorczuk Izabela
Gola Marek
Grochowina Marcin
Jurkiewicz Kamil
Kaczmarek Natalia
Korbel Łukasz
Kozłowski Waldemar
Krawczyk Jacek, Chwędziak Beata
Krzysztański Witold
Kubacka Anna
Latour Katarzyna
Lądwik Krzysztof
Magiera-Wojciechowska Katarzyna
Majkowska Monika
Markowicz Damian
Mazurkiewicz Krzysztof
Mączkowski Piotr
Mendel Marian
Niedźwiedź Magdalena
Niedźwiedź Zbigniew
Nowak Rafał
Nykiel Aneta
Ołubowicz Zbigniew
Panasewicz Tomasz
Piwońska Joanna
Słowińska Sylwia
Sobczyk Mariusz
Stefanide Mihail Eugen
Sternal Rafał
Strunjas Vladan
Suszek Sylwester
Szecówka Piotr
Varga Marian
Walas Mariola
Waśko Iwona
Wilk Arkadiusz, Zarzycka Natalia
Wolańscy Barbara i Bogdan
Wolański Bogdan
Wybacz Łukasz
Wyrwik-Zajglic Agnieszka


miejsce / place :   97-400 Bełchatów, Wawrzkowizna 1 - OSiR

 

sędziowie / judges :   Nicola Parrini & Bruno B.Morstabilini

Organizator zastrzega prawo zmiany sędziego w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od organizatora.
(The organizer reserves the right to change the judge in case of unexpected effects)


termin zgłoszeń i opłat / deadline :   20.05.2019

UWAGA !!!   NIE BĘDZIE PRZEDŁUŻANY !!!   WON'T BE PROLONGED !!!

opłaty (dla psów zarejestrowanych w ZKwP) :

Klasa Pierwszy pies Drugi i kolejny pies
 
młodzieży, pośrednia, otwarta, championów 120 110
użytkowa 110 100
młodszych szczeniąt, szczeniąt 60 50
weteranów 10 10
 
 

Nr konta (Alior Bank) :   83 2490 0005 0000 4500 6028 8749     -   w tytule proszę wpisać imię i przydomek psa oraz za którą/które wystawy

Jako pierwszy pies traktowany jest wyłacznie pies z klasy młodzieży, pośredniej, otwartej lub championów.
Drugi i kolejny pies musi mieć tego samego właściciela/właścicieli.

Opłata po terminie i w dniu wystawy :   150 zł od każdego psa niezależnie od klasy !!!
 

Do zgłoszenia do klasy użytkowej należy przesłać certyfikat IPO na adres mailowy :   rottweilerklub2019@gmail.com

Do zgłoszenia do klasy championów należy przesłać potwierdzenie championatu na adres mailowy :   rottweilerklub2019@gmail.com

Zgłoszenia bez przesłanych potwierdzeń zostaną przesunięte do klasy otwartej !!!

Nr konta (Alior Bank) :   83 2490 0005 0000 4500 6028 8749     -   w tytule proszę wpisać imię i przydomek psa oraz za którą/które wystawy

 

payment till 20.05.2019 (for foreigner exhibitors) :

Class First dog Second and next
 
junior, intermediate, open, champion 40 euro 35 euro
working 35 euro 30 euro
minor puppy, puppy 20 euro 20 euro
veterans 5 euro 5 euro
 
 

Account nr (Alior Bank) :   PL 12 2490 0005 0000 4600 7914 2219     - kod BIC (SWIFT) : ALBPPLPW

As a first dog we mean only a dog from junior, intermediate, open or champion class.
Second and next dogs must belong to exactly the same owner/owners.

Payment after 20.05.2019 and at the day of show is 50 euro (no matter of class) !!!

 

To entry to working class You need to send IPO certificate to mail :   rottweilerklub2019@gmail.com

To entry to champion class You need to send Champion title confirmation to mail :   rottweilerklub2019@gmail.com

Entries without IPO or Champion confirmations will be moved to open class !!!

 


 

Kontakt w sprawie wystawy / contact :

e-mail :   rottweilerklub2019@gmail.com          tel. : (+48) 602 348 102